top of page

การออกแบบติดตั้งระบบสำรองข้อมูล โดยการนำซอฟแวร์อันดับ 1 ในด้านการสำรองข้อมูลระดับ Virtualization ทำให้เราสามารถกู้คืนระบบได้โดยง่าย เราสามารถออกแบบ ติดตั้ง พร้อมกำหนดนโยบายในการสำรองข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของท่านได้

Veeam Backup | ENT GROUP CO.,LTD.

การสำรองข้อมูลด้วย Veeam Backup โดยการนำข้อมูลที่อยู่ในระบบ Storage นำมาจัดเก็บลงในอุปกรณ์​ NAS Storage 

Veeam Backup | ENT GROUP CO.,LTD.

การสำรองข้อมูลด้วย Veeam Backup โดยการนำข้อมูลโดยตรงจากเครื่องลูกข่าย (PC) นำมาจัดเก็บลงในอุปกรณ์​ NAS Storage 

bottom of page