top of page

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

สำหรับข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้คือข้อเท็จจริงที่เราอยากให้คุณทราบว่า สิ่งที่เรานำเสนอเป็นเรื่องของแนวคิดที่จะทำให้โลกของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่เราควรตระหนักให้มากขึ้น ไม่ใช่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ดีแต่อย่างใด
แต่เราอยากให้คุณทราบว่าการเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์จำนวนมากเข้ามาในระบบทำให้มีผลอย่างไรบ้างกับชีวิตของเรา

vCloudpoint Benefit-001.jpg

ค่าใช้จ่าย ในการจัดหาอุปกรณ์ vCloudPoint ที่ต่ำกว่าทำให้ต้นทุนการการติดตั้งระบบให้บริการผู้ใช้ลดลง เมื่อเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี อย่างน้อยที่สุด 50% ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เมื่อเทียบกับการเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี

การใช้ทรัพยากรณ์ เครื่องแม่ข่ายที่มีมากอยู่แล้ว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีชนิด i5, i7 ที่ทรงประสิทธิภาพและความเร็วในการประมวลผลสูง มาแชร์ให้กับยูสเซอร์ใช้ร่วมกันนับเป็นวิธีที่ชาญฉลาด ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ การอัพเกรดชิ้นส่วนอุปกรณ์ และลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์

 

ความง่ายในการดูแล PC เนื่องจากระบบ vCloudPoint Zero Client ไม่มีอุปกรณ์เคลื่อนไหว (No Moving Part) ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการปรับปรุง ดูแลรักษา เหมือนกับระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์พีซี  

การประหยัดพลังงาน เมื่อเทียบกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ที่สิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า 100Watt โดย vCloudPoint Zero Client สิ้นเปลืองพลังงานเพียง 5 Watt ทั้งความร้อนที่ปล่อยออกมาก็น้อยกว่า ทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่า 80%

การขยายระบบที่ง่ายและรวดเร็ว การเพิ่มจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบทำให้จำเป็นต้องมีระบบที่สามารถให้บริการได้ง่าย ปรับปรุงระบบได้รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ไว การเพิ่มระบบจากการที่ต้องมีการวางแผนเป็นสัปดาห์ สามารถขยายระบบได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ชั่วโมง การติดตั้ง vMatrix Server เพียงไม่กี่นาที ก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดา กลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการผู้ใช้จำนวนมากได้ จากนั้นเพียงแค่ต่ออุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น จอภาพ เม้าส์ คีย์บอร์ด สายสัญญาณเครือข่าย ก็จะทำให้ระบบสามารถทำงานได้เลย


เสถียรภาพการทำงานที่สูงกว่า
การบริหารระบบจากส่วนกลาง (Centralized management) ไม่มีระบบไดที่ง่ายกว่านี้อีกแล้ว การที่ผู้ดูแลระบบจะต้องดำเนินกิจกรรมการตั้งค่าระบบ บริหารระบบ การอัพเดทแพทซ์ การติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ถ้าระบบทั่วไปแล้วต้องทำทีละเครื่อง แต่ระบบของ vCloudPoint ทำเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือ Host PC เท่านั้น 

การดูแลผู้ใช้ผ่านการรีโมท (Remote technical support) ปกติแล้วผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องไปยังโต๊ะทำงานของผู้ใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ แต่ในระบบของ vCloudPoint ท่านสามารถนั่งอยู่ที่เดิม แต่สามารถมองเห็นหน้าจอของผู้ใช้งาน โดยท่านสามารถควบคุมหน้าจอ คีย์บอร์ด เม้าส์ ของผู้ใช้งานได้ทั้งหมด ซึ่งประหยัดพลังงานและเวลาในการดูแลระบบที่อยู่ห่างไกลออกไป

ลดความสูญเสียในการปิดตัวเองของระบบแบบไม่ตั้งตัว (Reducing unplanned downtime) ด้วยอุปกรณ์ที่ไม่มีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวได้ ทำให้ปัญหาของระบบ vCloudPoint น้อยกว่าแต่หากเกิดขึ้นจริงๆ เพียงแค่เสียบอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าสู่ระบบ ก็จะสามารถใช้งานได้ไม่กี่นาที

 

ความง่าย
การปรับเปลี่ยนการใช้งานของผู้ใช้ที่รวดเร็ว (Desktop Roaming) ไม่มาคุณจะนั้งอยู่ตำแหน่งไดของห้อง การเปลี่ยนอุปกรณ์ vCloudPoint จากจุดนึงไปจุดนึง สามารถล๊อกอินเข้ามาใช้งานแล้วได้สภาพแวดล้อมของหน้าจอแบบเดิม เพียงแค่ LogOff และ Log-in เข้ามาใหม่เท่านั้น 

การแชร์ไฟล์ในระบบที่ง่ายกว่า ระบบสามารถตั้งค่าการกำหนดพื้นที่ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนไฟล์ของผู้ใช้แต่ละคนจะมีตำแหน่งที่ทุกคนสามารถวางไฟล์ และ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาคัดลอกเพื่อนำไปใช้งาน

การปราศจากไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เป็นสิ่งที่ vCloudPoint สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอุปกรณ์เองไม่มี Local Storage ไม่มีระบบปฏิบัติการ ทำให้ระบบของคุณปราศจากไวรัส

ความปลอดภัยขั้นสูง

มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบตรวจการณ์ (Security policies and monitoring) ซอร์ฟแวร์ vMatrix ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่านโยบายความปลอดภัย การมอนิเตอร์ระบบ การตั้งค่าปิดหรือเปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เพื่อป้องกันผู้ใช้ที่ไม่อนุญาติจะทำการคัดลอกไฟล์ขององค์กรออกภายนอก
 

ปราศจากความเสี่ยงด้านการสูญเสียข้อมูล (No risk of data lost) จากการที่ vCloudPoint Zero Client ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ Local Storage ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียข้อมูลไปจากการที่ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์สูญหายไป ข้อมูลได้รับการปกป้องที่เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี (Host PC) และสำรองไว้อย่างดี

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีกว่า

ขนาดที่เล็กกว่า ด้วยขนาดของอุปกรณ์ vCloudPoint zero client เทียบเท่าสมาร์ทโฟน สามารถติดตั้งด้านหลังจอภาพ ทำให้ลดพื้นที่ในการติดตั้งระบบได้เป็นอย่างมาก

ไม่มีเสียง ณ ขณะใช้งาน อุปกรณ์ไม่มีพัดลมระบายความร้อน และ Local Storage ทำให้ไม่มีเสียงในการทำงานเลย 

ความร้อนที่ต่ำกว่า การประหยัดพลังงาน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีกว่าระบบคอมพิวเตอร์พีซี

bottom of page