top of page
1-01-01.jpg

เหตุผลดีๆ
ที่อยากให้คุณ
มาเป็น

ตัวแทนจำหน่าย

กับเรา

เงื่อนใขการเป็นตัวแทนไม่ยุ่งยาก ไม่บังคับให้ตัวแทนรักษายอด
สินค้าหลากหลาย เน้นกลุ่ม Mini PC มีหลายรุ่นให้เลือกสรรค์ นำไปจำหน่าย
มีสินค้าที่เหมาะกับหลายๆ อุตสาหกรรม
ลูกค้าสามารถสต๊อกได้ ราคาไม่สูงมาก สินค้าไม่บูดไม่เน่า ขายได้ มีกำไร
มีรับประกัน บริการหลังการขาย

Ranking

ระดับ-01.png

ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้า

entgroup qr code

ขั้นตอนที่ 1 สแกน QR Code หรือเพิ่มเพื่อนในไลน์แอด @entgroup หรือ โทร 02-045-6104

Screen Shot 2562-09-20 at 08.47.05.png
Screen Shot 2562-09-20 at 08.47.56.png
Screen Shot 2562-09-20 at 08.47.22.png
Screen Shot 2562-09-20 at 08.47.38.png

ขั้นตอนที่ 2 ส่งเอกสารเพื่อพิสูจญ์ว่าคุณเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไอที

ขั้นตอนที่ 3 รอการพิจารณาผล 1 - 2 วันเพื่อรอรับ Login เข้าระบบตัวแทนจำหน่าย

รายละเอียดสำหรับการสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้า

ขั้นตอนการสมัครตัวแทนจำหน่าย

 • สมัครสมาชิก ที่เว็บไซต์ https://www.entgroup.co.th/welcome-member

 • สแกนเอกสารประกอบการสมัคร และส่งหลักฐานการสมัครสมาชิกทางอีเมล์ accountant@entgroup.co.th

 • รอเจ้าหน้าที่ติดกลับ เพื่อทำการอนุมัติการเปิดบัญชีสมาชิก

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คสถานะการเป็นสมาชิกได้ที่ accountant@entgroup.co.th หรือ โทร 086-425-9269082-249-7922  (แจ้งสอบถามสถานะตัวแทนจำหน่าย)

คุณสมบัติผู้สมัครตัวแทนจำหน่าย ENTGROUP

 • ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เครื่องประกอบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก

 • จดทะเบียนการค้ากับกรมทะเบียนการค้า (ลูกค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป)

 • มีความสามารถบริหารงานและพัฒนาการจัดจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 • สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อสินค้าและข้อกำหนดการชำระเงินที่บริษัทกำหนดได้โดยเคร่งครัด

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบอกยกเลิกการเป็นเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่ขาดการติดต่อ หรือไม่มีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

 

เงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย

 • เปิดบิล การซื้อสินค้าครั้งแรกวงเงินไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

 • การสมัครสมาชิกจะต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

 • สมาชิกจะต้องได้รับการอนุมัติก่อน จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้

 • สั่งซื้อสินค้าเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน หากไม่มียอดสั่งบริษัทฯ จะยังคงสถานะของตัวแทนจำหน่ายแต่จะจัดระดับตัวแทนซึี่งมีผลกับราคาส่งสินค้า

 • อายุการเป็นสมาชิก ใช้ได้จนกว่าสมาชิก หรือบริษัทฯ จะบอกยกเลิกการเป็นสมาชิก

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครตัวแทนจำหน่าย

 • หนังสือรับรองบริษัท หจก. ทะเบียนพานิชย์ ทะเบียนการค้า อย่างใดอย่างหนี่ง พร้อมวัตถุประสงค์ทุกข้อ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 • สำเนาเอกสาร ภพ.20 (ถ้ามี)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือเจ้าของกิจการ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือเจ้าของกิจการ

 • รูปถ่ายหน้าร้าน รูปถ่ายภายในร้าน

 • แผนที่ตั้งของที่ทำการบริษัท/ร้านค้า และสถานที่ส่งสินค้า

bottom of page