top of page

เราให้บริการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่าย ทั้งแบบ SME และ แบบ Enterprise ที่มีความสลับซับซ้อน การวางโครงข่ายในอาคารสำนักงาน แบบตามชั้น หรือ สำนักงานที่มีสาขาเชื่อมต่อมากกว่า 1 สาขา เช่นการเชื่อมต่อแบบ Fiber Optic ชนิดลากเอง หรือ การเชื่อมต่อด้วย Wifi ก็เป็นการสำรวจเพื่อนำเสนอก่อนที่จะมีการตัดสินใจเลือก ซึ่งทีมเราจะนำเสนอข้อดี ข้อเสีย จนกระทั่งได้แบบที่ลงตัว เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการเสียก่อน ไม่เพียงเฉพาะการเชื่อมต่อสัญญาณแบบจุดต่อจุด ทีมเราสามารถออกบบ ติดตั้ง เชื่อมต่อองค์กรที่มีสาขาเยอะๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการออกแบบก็จะมีความซับซ้อน พร้อมทั้งการสำรวจออกแบบติดตั้งก็จะมีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างได 

​ตัวอย่างงานที่เราเคยออกแบบ ติดตั้ง เช่น

 • ตามอาคารสำนักงาน ที่แยกเป็นห้องๆ พร้อมระบบ Wifi

 • ตามโรงงาน พร้อมสำนักงาน มีการเชื่อมต่อระหว่างอาคารด้วย Fiber Optic

 • สำนักงานใหญ่ที่มีการแบ่งโซน VLAN หลายๆ อาคาร หลายๆ ชั้น

 • สำนักงานใหญ่ที่มีการแบ่งโซน VLAN หลายๆ อาคาร หลายๆ ชั้น + มีการเชื่อมต่อจากภายในองค์กร

Networking and VLAN | ENT GROUP CO.,LTD.

ความสามารถของระบบโดยรวม

 • Firewall ต้องออกแบบและสามารถรองรับโหลดของผู้ใช้งานได้

 • การ Routing ระบบ สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ผ่านอุปกรณ์ Core Switch หรือ Firewall

 • Core Switch อาจจะเป็น Cisco, Dell, HP Networking ซึ่งต้องเป็น Layer 3 Switch

 • Access Switch สามารถเลือก Layer 2 Switch ได้

 • Cabling สามารถเลือกใช้สายชนิด CAT5e / CAT6 เป็นอย่างน้อย 

 • ระหว่างชั้นสามารถเชื่อมต่อได้ด้วย UTP / Fiber Optic (ใช้สายชนิดแนวดิ่ง)

 • การกำหนด VLAN สามารถใช้แบบ Port Base VLAN หรือ แยกตามชั้นได้เลย

 • การ Access เข้าระบบ สามารถกำหนดความปลอดภัยโดยการลงทะเบียน Mac Address ก่อน จึงจะเข้าสู่ระบบได้

 • สามารถกำหนด VLAN ของอุปกร์เครื่องพิมพ์เครือข่าย (Network Printer) ได้ ข้อดีคือ กลุ่มไหนไม่ให้พิมพ์งานก็จะไม่สามารถมองเห็นเครื่องพิมพ์

 • สามารถกำหนดให้แต่ละ VLAN มองเห็นกัน หรือ ไม่เห็นกันก็ย่อมได้

 • ลดปัญหา Broadcast ในระบบเป็นอย่างดี ส่งผลให้ระบบเครือข่ายรวดเร็วยิ่งขึ้น

Networking and VLAN | ENT GROUP CO.,LTD.

Case Study

ตัวอย่างการควบรวมกิจการของบริษัทแห่งหนึ่ง ทีมงานได้ออกแบบระบบใหม่ เพื่อเชื่อมบริษัทในเครือทั้งหมดเข้าด้วยกัน จากเดิมที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตแบบแยกกัน ก็สามารถเชื่อมต่อองค์กรมาไว้ในระบบเดียวกัน แต่ยังคงความปลอดภัย และความเสถียรของระบบได้ ระบบทั้งหมดมีการปรับแต่งใหม่เพื่อให้ทำงานสอดคล้องกับระบบการทำงาน พร้อมทั้งสามารถย้าย Resource มาไว้ที่ส่วนกลาง ดังนั้นการบริการจัดการเรื่องงบประมาณในการดูแลทรัพย์สินต่างๆ จะใช้คนน้อยลง ประหยัดงบประมาณด้านไอทีได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถดูแลระบบได้ง่ายกว่าเดิมอีกด้วย

Networking and VLAN | ENT GROUP CO.,LTD.

​ตัวอย่างงานออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีการแบ่งห้องหลายๆ ห้อง

Networking and VLAN | ENT GROUP CO.,LTD.

การเดินระบบเครือข่ายในโรงงานขนาดกลาง

Networking and VLAN | ENT GROUP CO.,LTD.

การเดินระบบเครือข่ายอาคารสำนักงานแนวดิ่ง

bottom of page