คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก GT196L  ที่มีประสิทธิภาพสูง         
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการติดตั้ง Gateway Firewall หรือติดตั้ง Windows เพื่อใช้งานในกิจกรรมต่างๆที่ต้องการเชื่อมต่อมากกว่า 1 เส้นทาง เหมาะอย่างยิ่งกับงานประเภทบริการที่เปิดยาวนาน เพราะมีคุณสมบัติ ทนต่อความร้อน

เปิดใช้ได้นาน ประหยัดไฟฟ้า 

2.jpg
3.jpg

ใช้งานได้หลากหลายโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการทำงาน
เอกสาร อย่างเช่น MS Officeความบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Netflix, YouTube

4.jpg
5.jpg
6.jpg
55.jpg
ราคา 1040New2022.jpg