top of page

บริการด้านไอที จบ ครบที่เดียว !!

IMG_4738.PNG
7-01.jpg


Outsourcing Service 24x7​

ให้บริการนอกสถานที่โดยวิศวกร IT ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

​Outsourcing Service 8x5

ให้บริการโดยวิศวกร IT สถานที่ตามเวลาทำการของลูกค้า วัน จ-ศ 

Exclusive Custom Package

 ให้บริการนอกสถานที่โดยวิศวกร IT สามารถกำหนดช่วงเวลาและบริการ
เพิ่มเติมได้

Troubleshooting Service

 ให้บริการแก้ไขปัญหาเอาชนะความท้าทายด้านไอทีที่ซับซ้อน

Evaluation Service

 ให้บริการประเมินและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

2-01-01-01.jpg

IT Support ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

Remote Support

งานบริการที่ตรวจสอบได้

บริการด้วยความมุ่งมั่น เอาใจใส่

IT Operation and Management  Services

          บริการจัดการด้านไอที บริหารวางแผนจัดการแผนกไอที การตรวจสอบระบบไอที

บริการจัดการ

ออกแบบ ดูแล ติดตั้งระบบไม่ว่าจะเป็น Server, Storage, Software&Application, Networking, Operation Support

บริการสนับสนุนทางเทคนิค

มีระบบ Call Canter
เอกสาร ServiceReport

เอกสารการออกแบบระบบ 
วางแผน ปรับปรุงระบบ

การจัดการอย่างมืออาชีพ

สนับสนุนและช่วยเหลือ

บริการจาก IT Support Engineer Project Manager ทำงานเป็นทีม (Team Work)

MA and Outsourcing Services | งานบริการรายเดือน รายปี

ด้วยการเข้าประจำที่สำนักงานของลูกค้า รวมถึงรองรับการรีโมท เพื่อดูแลความเป็นไปของระบบให้บริการที่มีอยู่ในสำนักงาน เราดูแลอย่างไกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบของท่านจะสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ ส่งผลให้สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจด้วยความทัดเทียม มีแบบรายเดือน รายปี ให้เลือก

6-01-01.jpg
6-01-01.jpg
3-01.jpg

บริการด้านไอที ของ ENT GROUP

ในการเชื่อมต่อระบบ Network อุปกรณ์ Router,Switch มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบและดูแลให้้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ขับเคลื่อนบริการด้วยซอฟแวร์อีเมลระดับเอ็น-

เตอร์ไพร์ส มีความเสถียรและมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงกว่าบริการอีเมลทั่วไป

ให้บริการ Monitoring ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงการดูแลรักษาตามกำหนดรอบเวลา และการแก้ปัญหาฉุกเฉิน

การบริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล กำหนดความสำคัญของข้อมูล กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูล

ระบบ Disaster Recovery เป็นระบบสำรองระบบทั้งระบบ เพื่อป้องกันในกรณีที่อาจจะเกิดภัยพิบัติต่างๆที่อาจทำให้ระบบหลักของคุณใช้งานไม่ได้

การสำรองข้อมูลที่ทุกองค์กรณ์จำเป็นต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ Ransomware กำลังแพร่ระบาดไปทั่ว

ช่วยให้องค์กรณ์สามารถจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยหลีกเลี่ยงการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็นและส่งเสริมการเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่มีอยู่

ธุรกิจในปัจจุบันนำระบบ IT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเช่น
- การทำธุรกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- การค้าขายผ่านเคลือข่าย
- การใช้เงินตราอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการจักการพื้นที่ในการเก็บรักษาข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน

การบริการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามกำหนดระยะเวลา

การดูแลระบบ server สำหรับบริษัทหรือองค์กรณ์ต่างๆที่มีการวางระบบเป็นของตัวเอง

บริการออกแบบ ติดตั้งวางระบบ Network ให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดระบบที่ง่ายขึ้น

ป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่มีทั้งอุปกรณ์ที่ดี มีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆ

บริการดูแล ปกป้อง Data ให้มีความปลอดภัย  Backup Data ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงวาง Solution ในการบริหารจัดการ Data อย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_4738.PNG

ธุรกิจย่อมมีการแข่งขัน ไอทีขับเคลื่อนธุรกิจ

5-01.jpg

องค์กร

- ทั่วโลก

- การแข่งขัน

- การเปลี่ยนพนักงาน

- การบริโภคที่มีประสิทธิภาพ

- นวัตกรรม

- ความล้าสมัย

- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- ข้อมูล OverLoad

- ความรับผิดชอบต่อสังคม

- ระเบียบรัฐบาล

- งบประมาณ / เงินอุดหนุน

- จริยธรรม

การตลาด

เทคโนโลยี

สังคม

IT Smooth  Make business flow.

IMG_4738.PNG
7-01.jpg

จากประสบการณ์อันยาวนานของเรา ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด (Good Experiences)

ช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ด้วยดี

ทีมงานมีคุณภาพ (Qualify Team)

ประหยัดเวลา (Save Time to Goal)

ประหยัดต้นทุน (Save IT Cost)

IMG_4738.PNG
Monthly MA Services

รายละเอียดการบริการ

 1. Active Directory Server จำนวน 1 เครื่อง

 2. File Server จำนวน 1 เครื่อง

 3. Backup Server จำนวน 1 ระบบ

 4. Firewall and Logs จำนวน 1 เครื่อง

 5. ซอฟร์แวร์บัญชี เช่น CD-ORG, Express จำนวนอย่างละ 1 เครื่อง

 6. Network Printer จำนวน 2 เครื่อง

 

SLA

 • บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. (8*5) NBD

 • เข้าดำเนินการ Preventive and Corrective MA 1 ครั้ง ต่อเดือน

 • Emergentcy Service ชนิด Onsite จำนวน 1 ครั้ง ต่อเดือน

 • Remote support 5 Case ต่อ เดือน

 • เกินกว่าที่กำหนด สามารถขอใบเสนอราคาได้

MA Services | ENT GROUP CO.,LTD.
3-01.jpg

บริการและผลงานด้านไอทีของเรา

IMG_4738.PNG

Adda Footware (Thailand) Co., Ltd.

AmataSpring and Country Club Co., Ltd.

พัฒนาระบบดีๆ ให้คุณ

ติดตั้งระบบให้มั่นคง เสถียร

มีบริการ MA Services

ออกแบบระบบให้คุณเลือก

Outsource Services

Emergency Services

บริการให้คำปรึกษา

มีระบบแบ่งจ่ายให้คุณ

bottom of page