คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก GT194L  ที่มีประสิทธิภาพสูง         

มีคุณสมบัติรองรับการประมวลผล 64 bit สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการติดตั้ง Gateway Firewall หรือ ติดตั้ง Windows เพื่อใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อมากกว่า 1 เส้นทาง เหมาะอย่างยิ่งกับงานประเภทบริการที่เปิดยาวนาน เพราะมีคุณสมบัติ ทนต่อความร้อน เปิดใช้ได้นาน ประหยัดไฟฟ้า 

3.jpg
2.jpg

ใช้งานได้หลากหลายโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการทำงาน
เอกสาร อย่างเช่น MS Officeความบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Netflix, YouTube

33.jpg
5.jpg
4.jpg
6.jpg
55.jpg
17New2022.jpg
17New2022_2.jpg