top of page

vCloudPoint สำหรับงานบริการ

การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ลูกค้ามีความคาดหวัง มีความต้องการบริการที่รวดเร็วขึ้น การทราบถึงข้อมูลแบบทันทีทันได ต้องการภาพที่ตอบสนองประสบการณ์ที่ดีในการให้บริการ งานให้บริการมีหลากหลายในปัจจุบัน เช่น องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ต้องการให้พนักงานขององค์กรสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีและสูงขึ้น เพื่อยอดขายที่มากขึ้น ประสบการณ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีมีปัญหาเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดการดาวน์ไทม์ ด้วยระบบของ

 

vCloudPoint ทำให้การให้บริการไม่หยุดชะงัก เป็นระบบที่น่าเชื่อถือ มีความสะดวกสบาย การให้บริการผู้ใช้ที่ต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการดาวน์ไทม์แต่ก็สามารถเปิดให้บริการได้รวดเร็วกว่า องค์กรที่กำลังมองหาระบบที่ทรงประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาพลักษณ์การบริการที่ดีกว่าคู่แข่ง ทั้งยังถือว่าเป็นระบบที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอีกด้วย

Zero Client สำหรับทดแทนพีซี | ENT GROUP CO.,LTD.
Zero Client สำหรับทดแทนพีซี | ENT GROUP CO.,LTD.

การนำไปใช้งานให้ผลดีหลากหลายด้าน

 • ตอบสนองความต้องการให้บริการที่รวดเร็ว

 • กำหนดความปลอดภัยของระบบได้ง่ายกว่า

 • อุปกรณ์ vCloudPoint สามารถรองรับกับองค์กรและหน่วยงานทั่วไปได้

 • ลดจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีในระบบ ลดการจัดซื้อ ลดการใช้พลังงาน ลดเวลาในการดูแลระบบ ลดเวลาในการแก้ไขปัญหา PC

 • เป็นระบบที่เปิดอยู่ตลอดเวลา (Always On) ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบได้ตลอดเวลา

 • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดหน้าจอเดสท๊อปให้กับผู้ใช้แต่ละคนได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบภาพ ระบบเสียง อุปกรณ์ USB หรือกำหนดเวลาสำหรับงานตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคล

 • รองรับการเพิ่ม ลด พนักงาน สอดคล้องกับนโยบายด้านบุคคลการ

 • ผู้ใช้งานสามารถได้รับหน้าจอเดสท๊อป พร้อมกับโปรแกรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

 • ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่สามารถแชร์ จัดสรรทรัพยากรณ์

 • มีการผนวกเอาระบบมอนิเตอร์ การควบคุม การสนทนา เข้ามาในหน้าจอ Console

 • ลดการหยุดชะงักของการทำงาน เช่น การเปิดระบบใหม่ ที่จะต้องคอยเพื่อล๊อกอินใหม่ ไม่ว่าจะล๊อกอินจากเครื่องไดในระบบก็ตาม

 • ลดการสูญหายของข้อมูล เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่อุปกรณ์

 • ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างระบบเพื่อตอบสนองการให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กรได้

 • สามารถให้ประสบการที่ดีในการใช้งานเทียบเท่าเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี (PC-experience)

กลุ่มลูกค้าให้ความสนใจนำผลิตภัณฑ์ vCloudpoint ไปใช้งานทดแทนคอมพิวเตอร์ในบางขจุดที่เค้าเห็นว่าเหมาะสม

IMG_1360.JPG
IMG_1512.JPG
IMG_1433.JPG
IMG_1399.JPG
IMG_1369.JPG
IMG_1488.JPG
IMG_1501.JPG
IMG_1393.JPG
IMG_1378.JPG
IMG_1429.JPG
bottom of page