vCloudPoint สำหรับบริการคอมพิวเตอร์สาธารณะ

vCloudpoint เหมาะกับการนำไปติดตั้งให้บริการกับสถานที่สาธารณะ โรงแรม ห้องสมุด ภัตตาคาร ส่วนบริการอินเตอร์ สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ผู้ดูแลระบบสามารถสามารถรีโมทและควบคุมหน้าจอได้ไกล้ชิด (Remote Monitoring & Control)

 • ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมระบบได้จากส่วนกลาง (Centrailized Management)

 • มีความน่าเชื่อถือของระบบ รวมถึงความปลอดภัยของระบบ (High Reliability & Security)

 • สามารถสร้างระบบได้รวดเร็ว กำหนดผู้ใช้ใหม่ๆ ได้รวดเร็ว ควบคุมดูแลจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป้นการอัพเดท แพทซ์ระบบ หรือการเพิ่มซอร์ฟแวร์ใหม่ๆ เข้าสู่ระบบ

 • สามารถควบคุม ดูแลระบบผ่านระบบรีโมท ลดการดาวน์ไทม์

 • เล็กกว่า รองรับการติดตั้งในสถานที่สาธารณะ

 • การส่งภาพและเสียงมัลติมีเดีย คุณภาพสูง สามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานที่มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การใช้งานอินเตอร์เนต ตู้ KIOS, Digital Signage, ระบบภาพยนต์ในห้องโรงแรม งานนำเสนอสื่อโฆษณา

 • ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษสำหรับระบบ vClouldPoint เนื่องจากเป็นระบบที่ง่าย เพียงแค่ plug and play ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

 • ใช้งานทนทาน ไม่มีอุปกรณ์ส่วนประกอบเคลื่อนไหว ไม่จำเป็นที่ต้องเปิดแอร์ให้ทำงาน ความเสี่ยงน้อยเมื่อสูญหาย ติดตั้งได้ทุกที่ที่มีสายสัญญาณเครือข่าย

 • มีระบบความปลอดภัยที่ดูแลผ่านซอร์ฟแวร์ vMatrix Management Center ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบได้รับนโยบายความปลอดภัยดังกล่าว

 • เป็นระบบที่จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host PC) ไว้ในสถานที่ปลอดภัย เช่น ห้อง Data Center ลดการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ หรือแม้กระทั่งการโจรกรรม

 • ด้วยอุปกรณ์ vCloudPoint zero clients ลดโลกร้อน ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีเสียงรบกวน ขนาดที่รองรับการติดตั้งในสถานที่สาธารณะ

095-739-1053 ( ดาว ) 099-105-9263 (จี้)

082-249-7922 (จอย)

สินค้าและบริการ

เพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อี เอ็น ที กรุ๊ป จำกัด

ชำระผ่านบัตรทุกธนาคาร

สำนักงานใหญ่

103/14 หมู่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-045-6104 แฟกส์ 02-045-6105

สำนักงานขาย ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค

(สาขาเมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ)

เลขที่ 47/355 อาคารคอนโดมิเนียม 
อุตสาหกรรม อาคารไคตัค ชั้นที่ 10
ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

th.png

     เบอร์ติดต่อ

 

ฝ่ายขาย 095-739-1053 ( คุณแสงดาว )

099-105-9263 (คุณนันทิชา)
จัดซื้อ  02-045-6104, 082-249-7922,

094-417-1871 (คุณภัทราวรรณ)
ฝ่ายบัญชี 02-045-6104 แฟกส์ 02-045-6105

IT 096-176-2052 (คุณธนรินทร์)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  063-624-6550
ฝ่ายบุคคล 094-746-6694