top of page

vCloudPoint สำหรับสถาบันการศึกษา

หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ในแขนงและรายวิชาต่างๆ การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์กับผู้เรียนนับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ผู้ดูแลระบบ ภาควิชา จำเป็นต้องตระหนัก การให้บริการระบบกับผุ้ใช้ในห้องแล๊ป ห้องเรียน ห้องฝึกอบรม จำเป็นที่จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณ แต่แน่นอนว่าหน่วยงานต่างๆ จะมีข้อจำกัดดังกล่าว

การที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ vCloudPoint สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาระบบที่สามารถใช้งานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีได้สูงสุด การแชร์ทรัพยากรณ์ในระบบสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้ ในงบประมาณเท่าๆ กัน กับการลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ท่านสามารถเป็นเจ้าของระบบ vCloudPoint ในจำนวนที่มากกว่า หรือในการซื้อจำนวนอุปกรณ์ที่เท่าๆ กัน ท่านสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ถูกกว่า

Zero Client กับงานด้านการเรียน | ENT GROUP CO.,LTD.

การจัดห้องแบบดั้งเดิม

เดินสายไฟฟ้า สายแลนได้ง่าย 

การนั่งเรียน เน้นการมีส่วนร่วม

การทำงานมีสมาธิ  

ครู อาจารย์ สามารถสอดส่องได้ง่าย

Zero Client กับงานด้านการเรียน | ENT GROUP CO.,LTD.

การรองรับการแสดงผลภาพและเสียงที่ไม่จำกัด

การจัดห้องเรียนแบบเป็นกลุ่มย่อย

มีระบบที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ดูแลระบบที่ทักษะสูง

ครู อาจารย์ สามารถดูแลระบบเองได้

ควบคุมพฤติกรรมการใช้งานของนักเรียนได้

มีระบบรองรับการบริหารจัดการห้องเรียน

คุณครูสามารถเรียนรู้ได้ง่าย จากหน้าจอคุณครูเอง

ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ซึ่ง vCloudPoint Zero Client ประหยัดงบประมาณกว่ามากๆ

พลังงานไฟฟ้า ที่สิ้นเปลืองเพียง 5 watts ทำให้หน่วยงานของท่านประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงงานไฟฟ้า จ่ายน้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพที่เทียบเท่าเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี

 

การติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงอันเดียว แต่สามารถแชร์ให้กับผู้ใช้หลายๆ คนพร้อมๆ กันได้ ช่วยให้ท่านลดเวลาและทรัพยากรณ์ในการดูแลระบบ ไม่เหมือนระบบคอมพิวเตอร์พีซีที่จะต้องทำแบบเดียวกันทุกๆ เครื่อง

ช่วยให้ระบบปลอดภัยมากขึ้น ในส่วนของการให้บริการที่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลระบบ ดูแลไม่ทั่วถึง เช่น ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องแล๊ป ห้องสุมด ป้องกันไวรัสที่อาจส่งผลกระทบกับเครื่อง ป้องกันปัญหาที่เกิดในระดับของฮาร์แวร์ หรือ ระบบปฏิบัติการ ป้องกันการลักขโมยอุปกรณ์

 

ระบบให้บริการนักเรียน นักศึกษาที่ยาวนานกว่าเดิม ท่านสามารถอัพเกรดระบบให้เร็วขึ้นได้ เพียงแค่การเพิ่มหน่วยความจำ หน่วยจัดเก็บข้อมูล หรืออื่นๆ เพื่อให้ระบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพียงเครื่องเดียว นั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำหน้าที่เป็น Host PC นั่นเอง

 

การเรียนการสอนที่แสนเงียบ ไม่มีเสียงพัดลมรบกวนขณะสอนหนังสือ ไม่มีความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างคาบเรียน แอร์ทำงานเบา

 

ห้องเรียนมีความสวยงามกับพื้นที่อันกว้างขึ้น ทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ที่ห้องเรียนและห้องแล๊ป

การการควบคุม มอนิเตอร์ นักเรียน นักศึกษา ทำได้ง่ายผ่านหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ผู้

 

การรีโมท สามารถให้ความช่วยเหลือเครื่องที่มีปัญหาได้จากระยะไกล สอนการใช้งานนักเรียน

ระบบมัลติมีเดียที่สมจริง คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้รับในระดับ HD ทำให้กการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

 

ระบบส่งหน้าจอของผู้สอนไปยังหน้าจอผู้เรียน (Broacasting) และการสื่อสารกันด้วยระบบ Chatting ทำให้การเรียนการสอนทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การล๊อกอินเข้าระบบที่ง่ายๆ ทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานหน้าจอเดสท็อปได้ง่ายๆ ประหยัดเวลาในการบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์

bottom of page