top of page
Job Opportunities | ENT GROUP CO.,LTD.

ตำแหน่งงานของเรา

สำหรับตำแหน่งงานที่เราต้องการมีหลากหลายตำแหน่ง พร้อมถึงรูปแบบการทำงานที่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าทำงานที่ออฟฟิค แต่หากสามารถนั่งทำงานที่บ้าน หรือ ทำงานได้จากที่ได้ก็ได้ในประเทศไทย ทุกตำแหน่งจะมีสวัสดิการ โบนัส เสมือนพนักงานขององค์กรทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี ก่อนเริ่มทำงานจะต้องผ่านการประเมิน ทดสอบ เพื่อออกแบบการทำงานของท่านให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
"
คุณทำได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้"

โลกของการทำงานที่คุณสามารถออกแบบได้เอง มีเวลาที่อิสระ แต่ยังมีรายได้ที่ดี เป็นไปได้แล้ว คลิ๊กที่นี่       

vCloudPoint IT Specialist

- เพศ ชาย - หญิง

- อายุ 21-28 ปี 

- จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง (ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา)

- เข้าใจระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้น ถึงระดับกลาง

- มีความสนใจในเทคโนโลยีด้าน vCloudPoint 

- มีความสามารถในการติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8, 10

- แก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถด้านการพูดและการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน การสรุปผลงาน ให้เป็นที่เข้าใจ

- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงาน องค์กร

IT Engineer/ System Engineer / SE Trainee, SA Trainee

- เพศ ชาย - หญิง

- อายุ 25 - 35 ปี

- ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในด้านการ Implement ระบบ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

- จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี หรือ โท ด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง (ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา)

- มีความเข้าใจในกระบวนการสร้างระบบเครือข่าย ระบบ Virtualization ระบบ Infrastructure พร้อมกำหนดองค์ประกอบของระบบได้ครบถ้วน

- สามารถแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ในการพัฒนาตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงาน

- มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอสินค้า มีใจรักในงานบริการลูกค้า

- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงาน องค์กร

- มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ สามารถวางแผนได้ดี

- สำหรับตำแหน่ง Trainee จำเป็นต้องทำงานตามที่ System Engineer ได้ช่วยออกแบบ

vCloudPoint Sale Account / Executive

- เพศ ชาย - หญิง

- อายุ 25 - 35 ปี

- ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในด้านการขายสินค้าไอที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

- จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือเกี่ยวข้อง (ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา)

- มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการลูกค้า

- มีความสนใจในเทคโนโลยีด้าน vCloudPoint, MA Service, IT Services, Outsource

- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ในการพัฒนายอดขาย บรรลุเป้าหมาย หาลูกค้าให้ได้

- มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอสินค้า ต่อรอง บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

- มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงาน องค์กร

- มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ สามารถวางแผนได้ดี

งานสำหรับนักศึกษา

- เพศ ชาย - หญิง

- อายุ 18 - 21  ปี

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบไอที

- เคยผ่านงานด้านการขายสินค้าไอที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้งานอินเตอร์เนตได้คล่อง เช่น Facebook, Line, YouTube, Instragram

- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ในการพัฒนาตนเอง

- มีความสามารถในการสื่อสารได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้คล่อง

- มีความต้องการรายได้พิเศษระหว่างเรียน โดยไม่เสียการเรียน

- มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ สามารถวางแผนได้ดี

- พนักงาน Freelance จะได้รับเงินตอบแทน เป็นรายเดือน ตามผลงานที่ปรากฏ

- พนักงานที่ทำงานได้ยอดเยี่ยม มีผลงานดี จะได้รับการพิจารณาบรรจะเป็นพนักงานเมื่อจบการศึกษา

bottom of page