Our Partners

กิจการหรือโครงการของเราจะสำเร็จหรือไม่ จำเป็นที่ต้องมีผู้ให้การสนับสนุน 

ด้วยพันธมิตรธุรกิจที่เราพยายามสร้างให้มีความเหนียวแน่น เพื่อส่งต่อคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

"ชเมนเนอร์ (Schmenner, 1995) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้ว่า คุณภาพการให้บริการได้มาจากการรับรู้ที่ได้รับจริงลบด้วยความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับจากบริการนั้น หากการรับรู้ในบริการที่ได้รับมีน้อยกว่าความคาดหวัง ก็จะทำให้ผู้รับบริการมองคุณภาพการให้บริการนั้นติดลบ หรือรับรู้ว่าการบริการนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากผู้รับบริการรับรู้ว่าบริการที่ได้รับจริงนั้นมากกว่าสิ่งที่เขาคาดหวัง คุณภาพการให้บริการ ก็จะเป็นบวก หรือมีคุณภาพในการบริการนั่นเอง”

 

ดังนั้น เราไม่ใช่องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อขาย จำหน่าย สินค้าเพียงอย่างเดียว แต่หากเป็นองค์กรที่พร้อมจะส่งมอบสินค้าพร้อมด้วยบริการ นั่นคือ ระบบที่เราสร้างขึ้นมาส่งต่อไปยังผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้ระบบที่สร้างขึ้นมามีประโยชน์เต็มที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ 

095-739-1053 ( ดาว ) 099-105-9263 (จี้)

082-249-7922 (จอย)

สินค้าและบริการ

เพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อี เอ็น ที กรุ๊ป จำกัด

ชำระผ่านบัตรทุกธนาคาร

สำนักงานใหญ่

103/14 หมู่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-045-6104 แฟกส์ 02-045-6105

สำนักงานขาย ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค

(สาขาเมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ)

เลขที่ 47/355 อาคารคอนโดมิเนียม 
อุตสาหกรรม อาคารไคตัค ชั้นที่ 10
ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

th.png

     เบอร์ติดต่อ

 

ฝ่ายขาย 095-739-1053 ( คุณแสงดาว )

099-105-9263 (คุณนันทิชา)
จัดซื้อ  02-045-6104, 082-249-7922,

094-417-1871 (คุณภัทราวรรณ)
ฝ่ายบัญชี 02-045-6104 แฟกส์ 02-045-6105

IT 096-176-2052 (คุณธนรินทร์)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  063-624-6550
ฝ่ายบุคคล 094-746-6694