top of page
Server & SAN Storage | ENT GROUP CO.,LTD.

Huawei OceanStore

Server & SAN Storage | ENT GROUP CO.,LTD.

Netapp FAS25xx

Server & SAN Storage | ENT GROUP CO.,LTD.

HP MSA20xx

Server & SAN Storage | ENT GROUP CO.,LTD.

Lenovo v37xx

SAN Storage ที่เราสามารถดูแล ติดตั้ง และบริหารจัดการ

  1. Lenovo ตระกูล v3700, v7000

  2. Netapp ตระกูล FAS Series

  3. Dell ตระกูล SC Series, MD Series, PS Series

  4. HP SAN Storage ตระกูล MSA20xx

  5. Huawei OceanStore

ส่วนของ Server ที่ทีมงานสามารถให้บริการได้จะเป็นตระกูล X86 ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ซึ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการทำงานของเราแต่อย่างได หากสนใจสินค้าและบริการสามารถแจ้งทีมขายได้ เนื่องจากกลุ่มของงาน Storage ขนาดใหญ่มีหลากหลาย แต่ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงาน ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย หากยังไม่ได้เลือกรุ่น หรือ ยี่ห้อ ท่านก็ยังสามารถให้ทางทีมงานช่วยเหลือ เพื่อหารุ่นและยี่ห้อที่เหมาะสมกับงานของท่านได้

Server & SAN Storage | ENT GROUP CO.,LTD.

SAN Storage ยี่ห้อ Dell EMC ตระกูล MD Series

Server & SAN Storage | ENT GROUP CO.,LTD.

ภาพ แสดงการออกแบบระบบโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน เป็นตัวอย่างโซลูชั่นที่ได้ออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลจำนวนมาก ป้องกันการดาวน์ไทม์ของระบบ สามารถสำรองข้อมูลลงเทปและสามารถสำรองข้อมูลลงดิสก์ ได้

Server & SAN Storage | ENT GROUP CO.,LTD.

ภาพแสดงการออกแบบระบบเสมือนจริง ติดตั้งได้ตรงตามการออกแบบ

การเชื่อมต่อระบบได้มีการออกแบบ ติดตั้ง เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเสถียร ทั้งยังสามารถรองรับการดาวน์ไทม์ ระบบทั้งหมด ได้รับการออกแบบจากทีมงานของเรา ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการสร้างระบบให้กับองค์กรในประเทศ เราคือเบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆ โครงการ เนื่องจากเราคือ Implementer ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่เพียงแต่การนำเสนอโซลูชั่น ควบรวมไปถึงการติดตั้งและส่งมอบสินค้า เรายังเปิดโอกาสเพื่อที่จะได้มีส่วนในหลายๆ โครงการ ซึ่งพันธมิตรธุรกิจของเราก็จะคอยส่งงานและไว้ใจให้เราได้ทำงาน

ตัวอย่างโครงการติดตั้งระบบที่มี SAN + Server เป็นส่วนประกอบ

1. Dell SAN Storage 

2. Dell Server สำหรับ VMware เป็นเครื่องใหม่

3. HBA Card 16Gb สำหรับเครื่อง VMware Server เดิม

4. QNAP เพิ่ม disk สำหรับ Backup

5. Veeam Backup Server

6. VMware vCenter Server 

Server & SAN Storage | ENT GROUP CO.,LTD.

ภาพแสดง ตัวอย่างโครงการติดตั้งระบบที่มี SAN + Server เป็นส่วนประกอบ

Server & SAN Storage | ENT GROUP CO.,LTD.

ภาพแสดง หน้าจอ Management ของ SAN Storage ยี่ห้อ Dell รุ่น Powervault MD3820f

Server & SAN Storage | ENT GROUP CO.,LTD.

ภาพแสดง หน้าจอ Management ของ NAS Storage ยี่ห้อ QNAP

bottom of page