top of page

Terminal Service & VDI

การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานในองค์กรเป็นเรื่องปกติที่ทีมไอทีจะต้องจัดเตรียมเพื่อให้การทำงานของพนักงานเป็นไปด้วยความราบรื่น แต่กลับเป็นที่มาของปัญหาหลายอย่าง ทำให้ทีมไอทีจำเป็นต้องหาระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือผู้บริหารได้ เพราะเป้าหมายของผู้ใช้งานคือความราบรื่น ต่อเนื่อง เชื่อถือได้

จะรู้ได้อย่างไรว่าเทคโนโลยีแบบไหนจึงจะเหมาะกับผู้ใช้งาน ?

แน่นอนว่า ก่อนที่จะเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจให้ถ่องแท้ในการนำเสนอระบบนั้นให้กับผู้บริหาร เนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริหารจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทุกๆ Vendor ก็จะพยายามนำเสนอข้อมูลในฝั่งของตนเอง ว่าเทคโนโลยีของแต่ละเจ้าดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้ ซึ่งปกติแล้ว ผู้เขียนเองไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีเจ้าไดเจ้าหนึ่งเป็นสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านั้นที่เค้ายกตัวอย่างและนำเสนอ มันมีสิ่งที่เรียกว่ายอดขายเข้ามาเจือปน จนทำให้ระบบที่เราอยากจะใช้จริงๆ มันไม่ได้ตรงกับ Package หรือ Product ที่เค้านำเสนอ (มียอดขายนั่นดีอยู่แล้ว แต่อย่าขายในสิ่งที่ไม่เหมาะกับลูกค้า ภาษาในการขายเค้าเรียกว่า "การยัดของ")

การเตรียมตัว เตรียมความเข้าใจสำหรับการเลือกเทคโนโลยีแต่ละแบบ

เรามีอยู่ 2 อย่างที่เราอยากนำเสนอ นั่นก็คือ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) และ Terminal Service (TS) ซึ่งจำเป็นต้องอธิบายและให้ข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะไปแบบไหน หรือ ทั้งสองอย่างไปเลย (Hybrid) คือ ในระบบของเรามีทั้ง ส่งหน้าจอทั้งเดสท๊อป ให้กับผู้ใช้ และ Application ร่วมด้วย ทั้งนี้ก็ยังรวมไปถึงการใช้งานจากภายนอกองค์กรอีกด้วย ดังนั้น ก็จะต้องมีความปลอดภัยในการเข้ารหัส พร้อมทั้งมี Protocol สำหรับส่งหน้าจอ ให้กับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็น Citrix HDX, VMware PCoIP, Terminal Service RDP เป็นต้น

การเลือกที่จะไป Virtual Desktop หรือ Terminal Service ก็จะต้องตรวจสอบ Application ที่ใช้ในองค์กรด้วยว่าสามารถนำมาติดตั้งและทำงานได้บนสภาพแวดล้อมของ VDI / TS  ได้หรือไม่ ผู้เขียนได้ออกแบบติดตั้งวางระบบไว้มาก เจอปัญหาที่่ค่อนข้างหลากหลาย ดังจะยกตัวอย่าง เช่น  Application ที่ไม่เหมาะกับ VDI  ก็จะเป๋็น Application ที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานในองค์กรเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงในส่วนของอุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น Printer ที่ต้องระบุไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไดเครื่องหนึ่ง ถ้าเกิดเหตุการแบบนี้ การตั้งค่าในระบบจะค่อยข้างยาก ไม่อัตโนมัติ ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้แต่งานหนักจะอยู่ที่ System Admin ที่ต้องคอย Mapping device นั่นเอง

 

 

 

ส่วนของ Application ที่ไม่รองรับในการติดตั้งระบบ Terminal Service เช่น การเปิดใช้งานซอร์ฟแวร์ที่ทำงานได้เพียงคนเดียว ในเวลาเดียว ในเครื่องเดียว เนื่องจากผู้ผลิตซอร์ฟแวร์บางเจ้าไม่สนับสนุนในการนี้ จึงไม่ได้ออกแบบให้รองรับไว้แต่ต้น หรือการใช้ Hardlock บางชนิดที่จำกัดการใช้งานเฉพาะเจาะจง ก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ระบบนี้ไม่รองรับ

ะบบ VDI   หรือ TS มีข้อดีข้อเสีย แตกต่างกัน จำเป็นต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานและงบประมาณของท่านด้วย โดยความเห็นส่วนตัวแล้ว ระบบที่ประหยัดที่สุดเมื่อหารจำนวนผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมทั้งการดูแลรักษา ต่ออายุ และอื่นๆ ประกอบกัน จะยกให้ระบบ Terminal Service นั้นประหยัดที่สุด

ข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นข้อมูลกลางๆ ที่ผู้เขียนมีโอกาสได้นำเสนอ หากต้องการวางระบบ VDI / TS หรือยังไม่รู้เลยว่าจะทำแบบไหน อย่างไร ทีมงานเราพร้อมนำเสนอและให้บริการท่าน

VDI / Terminal Service | ENT GROUP CO.,LTD.
VDI / Terminal Service | ENT GROUP CO.,LTD.
bottom of page