top of page
13.png

A Perfect Fit for All / สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน

Software หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง

fgfgf-01.png
onesize_icon4.png

Office desktops

onesize_icon2.png

Digital signage

onesize_icon3.png

Kiosk displays

fbfbf-01.png

โปรแกรมพื้นฐาน ระบบปฏิบัติการจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ประหยัด ปลอดภัย คุ้มค่า เลิกใช้ซอร์ฟแวร์เถื่อน แล้วคุณจะดูทันสมัย

โปรแกรม2.jpg
โปรแกรม3.jpg
โปรแกรม5.jpg
โปรแกรม4.jpg
โปรแกรม6.jpg
LINE_ALBUM_Card message_๒๑๐๙๑๖_0.jpg
LINE_ALBUM_Card message_๒๑๐๙๑๖.jpg
zoom2.jpg
kb2.jpg
Ads. maketing_๑๙๐๔๐๔_0033.jpg
Ads. maketing_190411_0045.jpg
15-01.jpg
h-01.jpg
k10_181024_0017.jpg
k10_181024_0015.jpg
k10_181024_0016.jpg
bottom of page