อิทธวรา วิศวลีเจริญสกุล

บริษัท ไฮบริค อีสปอร์ต

เลขที่  288-292 ถนน ศรีภูวนารถ  ต. หาดใหญ่
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

aittawura@gmail.com

086-955-9888

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
224/9ถ. เทพกระษัตรี ต. ตลาดใหญ่. อ. เมือง
จ. ภูเก็ต. 83000

Kitja@ptech.ac.th

081-416-4441

อาจารย์ กิจจา แสนกล้า

th.png

บริษัท อี เอ็น ที กรุ๊ป จำกัด

ชำระผ่านบัตรทุกธนาคาร

สำนักงานใหญ่

103/14 หมู่ 8 ตำบลบางคูวัด

อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-045-6104 แฟกส์ 02-045-6105

สำนักงานขาย ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค

เมทโทร บิซทาวน์ แจ้งวัฒนะ2 

เลขที่ 70/5 หมู่ 4

ตำบลคลองพระอุดม

อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์ติดต่อ

 

ฝ่ายขาย 095-739-1053 ( คุณแสงดาว )

099-105-9263 (คุณนันทิชา)
จัดซื้อ  02-045-6104, 082-249-7922,

094-417-1871 (คุณภัทราวรรณ)
ฝ่ายบัญชี 02-045-6104

แฟกส์ 02-045-6105

IT 096-176-2052 (คุณธนรินทร์)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  063-624-6550
ฝ่ายบุคคล 094-746-6694