Mini PC - K4

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบามีพัดลมระบายความร้อน ใช้ CPU AMD 2.0GHz Quad Core ประสิทธิภาพทรงพลังเหมาะสำหรับการใช้งานกับโปรแกรมพื้นฐานในสำนักงาน
และการใช้งานทั่วไป มี Windows 10 พร้อมกับ Wifi เปิดเครื่องแล้วพร้อมใช้งานทันทีเลย สะดวกมากๆ

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในคำโฆษณาที่ปรากฏได้สอดคล้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ทดสอบในห้องแล๊ปของโรงงานผู้ผลิตแล้ว กรณีติดตั้งใช้งานแล้วปรากฏผลไม่ตรงกับการนำเสนออันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่แตกต่างไป ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

* รายละเอียดคุณสมบัติของสินค้าอาจมีความผิดพลาดจากการพิมพ์หรือการผลิตหรือการส่งมอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

h-01.jpg
th.png

บริษัท อี เอ็น ที กรุ๊ป จำกัด

ชำระผ่านบัตรทุกธนาคาร

สำนักงานใหญ่

103/14 หมู่ 8 ตำบลบางคูวัด

อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-045-6104 แฟกส์ 02-045-6105

สำนักงานขาย ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค

เมทโทร บิซทาวน์ แจ้งวัฒนะ2 

เลขที่ 70/5 หมู่ 4

ตำบลคลองพระอุดม

อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์ติดต่อ

 

ฝ่ายขาย 095-739-1053 ( คุณแสงดาว )

099-105-9263 (คุณนันทิชา)
จัดซื้อ  02-045-6104, 082-249-7922,

094-417-1871 (คุณภัทราวรรณ)
ฝ่ายบัญชี 02-045-6104

แฟกส์ 02-045-6105

IT 096-176-2052 (คุณธนรินทร์)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  063-624-6550
ฝ่ายบุคคล 094-746-6694