2.jpg
Mini PC GT980  มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง  Intel Core  i7 มีคุณสมบัติรองรับการประมวลผล 64 bit การแสดงผลราบรื่นด้วย Graphics Intel UHD Graphics, support ultra HD 4K resolution ประหยัดพลังงาน แต่มีประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
 Windows10/ Linux
3.jpg

สามารถใช้งานได้บน

  Windows10/ Linux
   

การเชื่อมต่อ

ใช้ได้หลากหลายโปรแกรม

Mini PC - GT770 สามารถใช้ได้ในสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน เพราะสามารถใช้ได้หลากหลายโปรแกรม
ทั้งการพรีเซนต์งานการเรียนการสอน รวมถึงทั้งความบันเทิงครบครัน

5.jpg
Mini PC GT980_1.jpg
Mini PC GT980_2.jpg