ปก-01.jpg
Thin Client F620
1.jpg

Centerm F620 ขับเคลื่อนโดย Intel CPU ออกแบบมาเพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้ CPU สูง รวมถึงงานด้านกราฟิกที่ต้องการประสิทธิภาพในการมวลผลอันราบรื่นและโดดเด่น

4.jpg
Intel J4105 Quad core 1.5Ghz
Intel J4005 Duad core 2.0Ghz
RAM สูงสุด 8 GB
SSD สูงสุด 128 GB

จุดเด่น

2.jpg
22.jpg
222.jpg