ปก-01.jpg
Mini PC D620
2.png

D620 เป็น Thin Client ที่มีประสิทธิภาพสูง ทรงพลัง นอกเหนือจากการประมวลผลข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแล้วยังสามารถประมวลผลที่ตัวเครื่องได้อย่างราบรื่น สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบ Microsoft, Citrix, VMware มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ TOS และ Windows 10 IoT (Enterprise/LTSC) 

Intel J4105 Quad core 1.5Ghz
Intel J4005 Duad core 2.0Ghz
RAM สูงสุด 8 GB
SSD สูงสุด 128 GB

จุดเด่น