top of page

IT Service Specialist งานไอที งานถนัด

เรามีประสบการณ์ด้านระบบมากกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา การออกแบบ การวางระบบ ติดตั้งระบบ การบริหารโครงการ เนื่องจากการทำงานในอุตสาหกรรมไอทีมายาวนาน จึงสามารถช่วยเหลือให้ลูกค้าดำเนินโครงการด้านไอทีสำเร็จลุล่วง ผ่านพ้น อุปสรรคต่างๆ จนกระทั่งมีระบบไอทีอันทันสมัย ตอบสนองความต้องการของธุรกิจ แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างเหนือกว่า

จุดเด่นของเรา

บริษัทของเรามีความคล่องตัว เสนอราคาโครงการได้รวดเร็วหลังจากได้รับ Requirement ไม่เกิน 3 วัน ถ้างานโครงการไม่เกิน 2 ล้าน เสนอราคาได้ในวันเดียว เนื่องจากมีการติดตั้งและนำเสนออยู่บ่อยครั้ง ทำให้มีความชำนาญ สำหรับงานติดตั้งระบบไอที ใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ในการติดตั้งและรับประกันผลงาน 1 เดือน พร้อมมีระบบ MA Service ให้บริการ เริ่มต้นที่ 15,000 บาทต่อเดือน โดยจุดเด่นคือการ Remote Support ชนิด Unlimited ส่วนงานพัฒนาซอร์ฟแวร์ เราบริการรับเขียนโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจต่างๆ โดยการเขีียนโปรแกรมเริ่มต้นที่ manday ละ 7,500 - 15,000 บาท ทำให้ลูกค้าสามารถมีซอร์ฟแวร์ภายไต้ลิขสิทธิ์ของตนเองได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมาก ซึี่งเรามีโปรแกรมเมอร์ที่เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นภาษา PHP, ASP, Dot net, JAVA รวมไปถึงการพัฒนาบน Android หรือ iOS

ทำไมจึงเป็น ENT Group โดยความหมายแบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ

         1. Entrepreneur คือ บุคคลที่แสวงหาหนทางการทำธุรกิจที่ตนเองถนัด

         2. Enter คือ ช่องทางในการเข้าสู่ระบบไอทีอันทันสมัย

         3. Enterprise คือ การใช้เทคโนโลยีในระดับ Enterprise มาติดตั้ง

 

ทั้งหมดนี้สามารถกล่าวได้อย่างสรุปว่า เราคือ บริษัทที่มีทักษะขั้นสูงด้านไอที มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีภารกิจที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้มีระบบไอทีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน

 

เป้าหมายและพันธกิจ

 

เราพร้อมที่จะช่วยเหลืองานได้ไอทีของคุณ เราสามารถจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ บุคลากรสำหรับงานบริการ เพื่อให้งานองค์กรของคุณมุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นงานบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

 

คำขวัญบริษัท

          "IT Service Specialist งานไอที งานถนัด"

bottom of page