December 7, 2019

 ปีนี้เราทำได้ 3 โรงเรียนค๊ะ

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมปีนี้ เราทำได้ 3 โรงเรียนนะคับ เป็นแนวห้องเรียน ห้องสมุดเพื่อการศึกษา สนับสนุนทั้งด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ที่เราพอหาได้ เราเป็นบริษัท SME ขนาดเล็กที่พยายามเป็นอย่างมากที่จะอยู่รอดในสังคมที่มีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นเ...