top of page

บริการจัดทำเวปไซด์ พร้อมทำการตลาด

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา ที่จะช่วยเติมเต็มธุรกิจของลูกค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การมีระบบที่สามารถนำเสนอสินค้าและบริการของคุณไปยังลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อยอดขายของบริษัทคุณได้ 

สร้างเวปไซด์ การตลาดผ่านอีเมล์ | ENT GROUP CO.,LTD.
 • เราพัฒนาเวปให้คุณโดยใช้แพลตฟอร์มของ WIX

 • สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงและรวดเร็วมากในการพัฒนา

 • ช่วยให้คุณประหยัดงบประมาณในการจ้าง Webmaster 

 • เรา Maintenance ให้ หรือ จะให้พนักงานแอดมินของท่านจัดการต่อ ก็เป็นไปได้

 • เราช่วยออกแบบหน้าจอเวปไซด์ให้สะดุดตา

 • นำเสนอสินค้าและบริการของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมาย พร้อมฟีตเจอร์ที่หลากหลาย

 • รวมไปถึงการทำตลาดผ่านระบบอีเมล์

 • รองรับระบบ ​Online Shopping, Online / Offline Payment

 • สามารถกำหนดแคมเปญในการจัดส่งอีเมล์ได้คราวละมากๆ 

 • สามารถตรวจสอบการเปิดอีเมล์ การเข้าดูหน้าเวป กำหนดโปรโมชั่นต่างๆ ได้

 • สามารถกำหนดลิ๊งไปยัง Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram

สร้างเวปไซด์ การตลาดผ่านอีเมล์ | ENT GROUP CO.,LTD.

นี่เป็นแค่บางส่วนของคุณสมบัติที่คุณเลือกเป็นเจ้าของได้

สร้างเวปไซด์ การตลาดผ่านอีเมล์ | ENT GROUP CO.,LTD.
สร้างเวปไซด์ การตลาดผ่านอีเมล์ | ENT GROUP CO.,LTD.
สร้างเวปไซด์ การตลาดผ่านอีเมล์ | ENT GROUP CO.,LTD.
bottom of page