top of page

ธุรกิจของเรา (Our Business)

เราพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรของท่าน แน่นอนว่า เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ได้รวบรวมทีมงานพร้อมทั้งฝึกฝนความสามารถ ทักษะ เพื่อให้เราสามารถช่วยเหลืองานของท่าน เสมือนงานนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีต่อลูกค้าหรือ คู่ค้าของเรา

ธุรกิจของบริษัท | ENT GROUP CO.,LTD.

ธุรกิจที่เราสามารถเปิดโอกาสเพื่อรองรับคู่ค้า (Business Partner) มีหลากหลาย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจของเราและธุรกิจของท่าน เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพราะการมีพันธมิตรที่ดีจะช่วยให้การทำงานหลักที่ตนเองถนัด สามารถ Focus งานหลักขององค์กรได้อย่างเต็มที่ เพียงเราคือส่วนเติมเต็มกัน เพื่อตอบโจทย์ซึ่งกันและกันนั่นเอง

ENT (IT) ธุรกิจด้านไอที งานออกแบบ ติดตั้ง บริการหลังการขาย บริการรายเดือน จัดหาผลิตภัณฑ์ด้านไอทีให้กับลูกค้า

ENT (Import / Export) สินค้าที่เราดูแลเช่น ทุเรียนอบแห้ง (Freeze Dried Durian), สินค้าอื่นๆ

ENT (Construction)  งานออกแบบ ก่อสร้าง งานต่อเติม งานพื้นกระเบื้องยาง งานเม็ดยางพารา

U-Fix Application  ที่มพัฒนาซอร์ฟแวร์ ที่สามารถออกแบบ เขียนซอร์ฟแวร์​ ระบบงานต่างๆ ใช้ภาษาและเครื่องมือตามแต่ละโครงการ

ENT Beauty  ธุรกิจด้านความงาม เช่น โรงเรียนสอนแต่งหน้า (Makeup Art) ธุรกิจด้านเครื่องสำอาง เช่น แผ่นแปะหน้าท้องลดไขมัน น้ำยาย้อมผมที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก น้ำยาย้อมผมจากสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ผ่านการขอ อย. และเลขที่จดแจ้ง เพื่อนำเสนอสู่ท้องตลาดผ่านช่องทางการขายต่างๆ

รายการธุรกิจที่เราเปิดโอกาสเจรจา (Business Opening)

บริการธุรกิจระดับองค์กร (Corporate Business Partnership)

 • Join Venture (กิจการร่วมค้า)

  • เป็นการกำหนดข้อตกลงร่วมกัน​

  • เราลงทุนในส่วนของไอที โดยกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นให้สอดคล้องกับรูปแบบขององค์กร และงบประมาณในการลงทุนด้านไอที ทั้งนี้เราสามารถตั้งทีมเพื่อพิจารณาร่วมกันในการประเมินผลกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับการลงทุน

 • Profit Sharing (แบ่งรายได้จากการดำเนินการ)

  • เป็นการกำหนดข้อตกลงร่วมกัน​

  • เราลงทุนในส่วนของไอที กำไรและรายได้ที่เกิดขึ้นในองค์กรจะถูกจัดสรรและแบ่งปันให้ตามสัดส่วนการจัดตั้งองค์กรร่วมกัน

 • Outsourcing Company (บริการรายเดือน)

  • กำหนดสัญญาตามโครงการที่เกิดขึ้น​

  • ทีมงานให้การสนับสนุนในโครงการเพื่อให้ลุล่วง

  • กำหนด Scope Of Work ร่วมกันจนบรรลุข้อตกลง

 • โครงการผ่อนหรือเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

  • บริการอุปกรณ์ Server, Storage, Firewall, อุปกรณ์เครือข่าย​และอื่นๆ

  • บริการสร้างระบบห้องประชุม, VDO Conference, เครื่องเสียง, Projector ​ให้เช่า

  • ระบบติดตั้งและบริหารจัดการ CCTV 

  • บริการสร้างระบบ Digital Signage 

  • อุปกรณ์ Zero Client, Mini PC พร้อมระบบ

  • Mini PC สำหรับเช่า เป็นโครงการที่มุ่งไปที่โรงเรียนที่ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเงินสด

แน่นอนว่าทุกธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดกรอบวัตถุประสงค์ ข้อตกลงร่วมกัน เรายินดีเจรจา สนับสนุน พิจารณา โครงการต่างๆ หรือบริษัทของท่านมีแผนการบริหารจัดการอย่างไร เราสามารถช่วยท่านได้
โดยท่านสามารถติดต่อมายังเราที่
info@entgroup.co.th

bottom of page