top of page
ข้อแนะนำเบื้องต้น
- เรามีสินค้าทดสอบให้ลูกค้ายืมฟรี
- บัตรประชาชนผู้ยืมจำเป็นสำหรับการขอเบิกสินค้าจะแผนกสต๊อก
- การทดสอบที่แนะนำ คือ 2-5 Units / 1 Host
- การทดสอบปกติใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน รู้ผล !
- ควรติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) ให้เรียบร้อยก่อน
- ควรติดตั้งโปรแกรมที่จะใช้งานให้เสร็จก่อน
- การยืมสินค้า ให้ยืมได้ครั้งละ 1 สัปดาห์ / 7 วัน
- ปกติจะเป็นการส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยไปรษณีย์
- ค่าจัดส่งสินค้าบริษัทฯ ออกให้ กรณีส่งกลับลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย (Fair Play)
- ลูกค้ามีความยินดีที่จัดส่งเอกสารสำคัญบริษัท และต้องเซ็นต์เอกสารยืมสินค้า โดยผู้มีอำนาจ
- หากต้องการระยะเวลาทดสอบมากกว่า 1 สัปดาห์สามารถแจ้งความจำนงค์ได้เป็นกรณีไป
bottom of page