บริการสร้างระบบห้อง Data Center

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบห้อง Data Center

- สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดรูปแบบของห้อง Data Center

- ออกแบบ ประเมิน เพื่อจัดวางอุปกรณ์ในห้อง

- คำณวนโหลดไฟฟ้า แล้วประเมินรุ่นของ UPS

- ประเมินระยะเวลาที่ต้องการสำรองไฟฟ้า

- ออกแบบระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) เพื่อสำรองกรณีไฟฟ้า

- วางแผนระบบควบคุมอุณหภูมิ เราออกแบบระบบแอร์

- ออกแบบระบบการ Wiring and Cabling 

- ออกแบบระบบควบคุมการเข้า-ออก ห้อง Data center

ระบบที่กล่าวมาออกแบบและควบคุมโดยวิศวกรที่ได้รับ Certificate ของมาตรฐานห้อง Data Center

ท่านจะมั่นใจได้ว่าระบบของท่านได้รับการออกแบบ ติดตั้ง ภายไต้มาตรฐานความปลอดภัยทั้งระบบ

TS Series
T Series
TR Series
th.png

บริษัท อี เอ็น ที กรุ๊ป จำกัด

ชำระผ่านบัตรทุกธนาคาร

สำนักงานใหญ่

103/14 หมู่ 8 ตำบลบางคูวัด

อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-045-6104 แฟกส์ 02-045-6105

สำนักงานขาย ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค

เมทโทร บิซทาวน์ แจ้งวัฒนะ2 

เลขที่ 70/5 หมู่ 4

ตำบลคลองพระอุดม

อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์ติดต่อ

 

ฝ่ายขาย 095-739-1053 ( คุณแสงดาว )

099-105-9263 (คุณนันทิชา)
จัดซื้อ  02-045-6104, 082-249-7922,

094-417-1871 (คุณภัทราวรรณ)
ฝ่ายบัญชี 02-045-6104

แฟกส์ 02-045-6105

IT 096-176-2052 (คุณธนรินทร์)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  063-624-6550
ฝ่ายบุคคล 094-746-6694