top of page
1-01.jpg
2-01.jpg

Sunti Chanwises vCloudpoint คืออุปกรณ์ที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถทำงาน

ได้หลายๆ คนพร้อมกัน

Sunti Chanwises vCloudpoint

คืออุปกรณ์อะไร ??

Sunti Chanwises vCloudpoint

คืออุปกรณ์อะไร ??

22-01.jpg

ใช้แล้วไม่อืดหรอ?

Spec อย่างที่แจ้งข้างต้นผ่านการทดสอบมาเป็นพันๆ ครั้ง มากกว่า 3 ปี ในการจัดจำหน่ายในประเทศไทย

ลูกค้ายอมรับถึงประสิทธิภาพ

222-01.jpg

เราจะจัดการกับเครื่องลูกข่ายได้อย่างไร ?

ด้วยซอร์ฟแวร์​ vMatrix ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานควบคู่กับ vCloudpoint ได้ มีระบบบริหารจัดการหน้าจอผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานยังรู้สึกเป็นส่วนตัว เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนข้อมูลส่วนตัว  ส่วน Public ก็จะเป็นส่วนที่สามารถใช้งานได้ร่วมกัน

2222-01.jpg

vCloudPoint มีประกันหรือไม่ ?

รับประกัน 3 ปี (Carry-in)

222222-01.jpg

เรามีหน้าร้านหรือไม่?

ENT Group คือบริษัทจดทะเบียน ไม่ใช่หน้าร้านค้า ท่านสามารถดูผลงานการวางระบบให้กับองค์กรขนาดใหญ่ได้ ว่าเรามีมาตรฐานในการ QC สินค้าให้กับท่านบริการครบวงจร ดังนี้  ออกแบบระบบ vCloudpoint>ติดตั้งระบบ >ส่งมอบระบบ >ฝึกอบรม >บริการหลังการขายนอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนโครงการ เช่น การผ่อน การเช่า การ Demo (Free) เป็นต้น

bottom of page