Logitech Wireless Combo MK235 - Black TH

Logitech Wireless Combo MK235 - Black TH

฿990.00ราคา

ขนาด

คีย์บอร์ด

  • ความสูง: 137.5 มม. (5.41 นิ้ว)
  • ความกว้าง: 435.5 มม. (17.15 นิ้ว)
  • ความลึก: 20.5 มม. (0.81 นิ้ว)
  • น้ำหนัก: 475 กรัม (1.05 ปอนด์) พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
  • น้ำหนัก: 425 กรัม (15.0 ออนซ์) ไม่รวมแบตเตอรี่

  เมาส์

   • ความสูง: 97.7 มม. (3.85 นิ้ว)
   • ความกว้าง: 61.5 มม. (2.42 นิ้ว)
   • ความลึก: 35.2 มม. (1.39 นิ้ว)
   • น้ำหนัก: 70.5 กรัม (2.49 ออนซ์)

   ตัวรับสัญญาณขนาดเล็ก

    • ความสูง: 18.7 มม. (0.74 นิ้ว)
    • ความกว้าง: 14.4 มม. (0.57 นิ้ว)
    • ความลึก: 6.6 มม. (0.24 นิ้ว)
    • น้ำหนัก: 2.0 กรัม (0.07 ออนซ์)

     

     

    • ความต้องการของระบบ
    • Windows® 7, Windows 8, Windows 10 หรือรุ่นใหม่กว่า
    • Chrome OS™
    • Linux® kernel 2.6+
    • พอร์ต USB

     

    คุณสมบัติทางเทคนิค

    ชนิดการเชื่อมต่อ: โปรโตคอล Logitech non-unifying (2.4GHz) พร้อมตัวรับสัญญาณ Nano USB

    ระยะการเชื่อมต่อไร้สาย: 10 เมตร / 33 ฟุต

    การสนับสนุนซอฟต์แวร์: Logitech SetPoint
     

    คีย์บอร์ด


    • ปุ่มขนาดกะทัดรัด
     ความสูงคีย์บอร์ดที่ปรับได้

    แบตเตอรี่: 2 x AAA

    อายุแบตเตอรี่ (ไม่สามารถชาร์จไฟได้): 36 เดือน

    ปุ่มพิเศษ: ปุ่มฟังก์ชั่น 15 ปุ่มที่เข้าถึงได้ผ่านทางปุ่ม "fn"
     

    เมาส์

    •  

    เชื่อมต่อ/พลังงาน: ปุ่มเปิด/ปิด

    เทคโนโลยีเซ็นเซอร์: Advanced Optical Tracking

    แบตเตอรี่: 1 x AA

    อายุแบตเตอรี่ (ไม่สามารถชาร์จไฟได้): 12 เดือน

    เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

     

    ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ENT GROUP Co.,Ltd. จะได้รับการรับประกันในกรณีที่ อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

    ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐาน แสดงวันที่ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์

    หากไม่มีใบเสร็จและหาเอกสารเพื่อระบุแหล่งที่มาของสินค้าที่ให้ดำเนินการไม่ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้บริการ

    เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ห้ามเข้า พื้นที่เสี่ยงอันตราย

    การปฏิเสธการรับประกันครอบคลุมถึงปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์

    บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมและบริการเครื่องนอกประกัน ตามอาการเสียที่ปรากฏ โดยผู้ให้บริการสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการแก้ไขปัญหา

    เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ เท่านั้น

    อ่านต่อ

    https://www.entgroup.co.th/warrantys