s.jpg
1-01.png
1.png

CE  |  ISO9001

CPU :  Intel Core i3,i5,i7  3rd Generation
1.jpg

Industrial PC คือเครื่องคอมพิวเตอร์เกรดอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ฝุ่นละอองหนาแน่น โดยออกแบบให้มีการระบายความร้อนได้ดีและทนความร้อนได้สูง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ซึ่ง PPC - 1231A ก็ได้ถูกออกแบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรม งาน Outdoor งานที่คอมพิวเตอร์ PC ธรรมดา ไม่สามารถรองรับได้

RAM
4 GB
RAM