Professional Service

เราคือผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบให้บริการสำหรับองค์กรทุกขนาด บริการที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจท่าน สามารถเลือกบริการที่ต้องการ ตามรายการด้านล่าง หรือติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

3-01.jpg

งานบริการออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้งระบบบางส่วน

IMG_4738.PNG
Active directory
Server Installation

ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ในองค์กร เพื่อใช้สำหรับล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ซึ่งเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ทำหน้าที่นี้ จำเป็นจะต้องออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการได้เต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเครื่องแม่ข่ายนี้เป็นหัวใจหลักขององค์กร เครื่องแม่ข่าย (Server) เครื่องอื่นๆ ในระบบจำเป็นที่จะต้องอ้างอิงบัญชีผู้ใช้ สิทธิของผู้ใช้นั้น เพื่อประกอบการล๊อกอินเข้าสู่ระบบต่างๆ หากมีช่องโหว่หรือมีปัญหาในการให้บริการ จะส่งผลร้ายแรงต่อระบบโดยรวมทั้งหมด

VMware ESXi

เป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หลายๆ เครื่องมารวมกัน เพื่อทำกิจกรรมที่ยุบรวมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากๆ ให้เหลือเพียงไม่กี่เครื่อง ทำงานประหยัดเงินลงทุน รวมถึงการดูแลระบบที่ง่ายกว่า เรียกระบบนี้อีกอย่างหนึ่งว่าการจัดทำ Server Consolidation

Vmware Horizon View (1 vCenter + 3 ESXi Host)

ระบบ VDI เป็นอีกระบบหนึ่งที่กำลังมาแรง เนื่องจากตอบโจทย์ในการด้านการบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวนมาก โดยระบบ VMware Horizon View จำเป็นที่ต้องอาศัยการออกแบบระบบที่ดี จึงจะสามารถทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ หากออกแบบระบบไม่ดี จะทำให้ระบบช้า และเกิดความเสียหายได้

VLAN Setup and Configuration

ระบบเครือข่ายที่มีจำนวนผู้ใช้มากกว่า 50 คน จำเป็นต้องเริมมีการติดตั้งระบบ VLAN เนื่องจากจะช่วยให้ระบบที่ให้บริการมีความปลอดภัยในการเข้าถึง ลดความคับคั่งของระบบเครือข่าย ทำให้ระบบทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบนี้เป็นระบบพื้นฐานที่ทุกองค์กร ควรจัดทำขึ้นมา

ติดตั้งระบบซอร์ฟแวร์บัญชี

บ้านเรามีโปรแกรมบัญชีที่หลากหลาย แต่ปกติแล้วจะหาผู้เชี่ยวชาญติดตั้งระบบนี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นงานเฉพาะด้าน ดังนั้น ทีมงานเรามีผู้เชี่ยวชาญให้บริการติดตั้งระบบบัญชีที่คุณได้ซื้อมา แต่ยังไม่มีผู้ให้บริการ เราสามารถติดตั้งระบบให้ท่าน และส่งมอบการทำงานของระบบ ทั้งยังประสานงานกับ Software Vendor ให้ท่าน