บริการคลาวด์แบบครบวงจร (Cloud Service)

ระบบคลาวด์เซอร์วิส ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การเลือกสเปกของ Virtual Machine, Software License, Backup Tool, Networking มีให้เลือกและให้ท่านมองเป็นเรื่องง่ายๆ ที่จะมีระบบที่เป็นการเช่าใช้ ไม่ต้องลงทุนเอง เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายตั้งแต่ระดับ SME จนถึงระดับ Enterprise

 • ความเร็วในการรับส่งข้อมูล (ระบบติดตั้งอยู่ในประเทศ)

 • คลาวด์ต่างประเทศคิดค่าใช้จ่ายในการเอาข้อมูลออกเยอะมาก (Amazon คิดสี่พันบาทต่อ TB)

 • มีบริการเสริมอื่นๆ เช่น backup, DR, CCTV

 • ราคาไม่แพง

 • ใช้งานง่าย ให้บริการแบบ self-service ได้

 • โครงการร่วมทุนกับ Interlink Telecom

 • ISO27001:2013

 • มาตรฐานเกี่ยวกับ Information Security ที่ควบคุมเรื่องความปลอดภัยข้อมูล

 • ซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบ

 • มีระบบจ่ายไฟแบบ Redundant

 • มีการบำรุงอย่างต่อเนื่อง และรองรับ 99.982% Uptime SLA (ระบบหยุดได้ 8 นาทีต่อเดือน)

ตลาด public cloud ในไทยมีการเติบโตสูง

คาดการณ์ตลาด public cloud ในไทยเติบโต 30% ในปี 2017 ทำให้มูลค่าของตลาดรวมอยู่ที่ 7.7 พันล้าน ในขณะที่ ตลาดโลกโต 18%

เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ

 1. องค์กร outsource งานที่ไม่ใช่งานหลัก

 2. ความเร็วของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น

 3. แรงผลักดันจากผู้ใช้ในองค์กร

ทำไมลูกค้าจึงหันมาใช้คลาวด์แทนการลงทุนเอง

 

 • ไม่ต้องการลงทุนใน fixed asset เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน

 • มีมาตรฐานในการให้บริการ เช่น Service Level Agreement

 • ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ

 • จ่ายเงินตามการใช้งานจริง

Cloud Computing คือ……

 • การเช่าใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (เช่น server, storage หรืออุปกรณ์ network) จากผู้ให้บริการ

 

 • Anytime/anywhere access – จะใช้จากที่ใหนก็ได้และเมื่อไหร่ก็ได้

 • Scalability – เพิ่มหรือลดการใช้งานได้ทันที

การสำรองข้อมูลไปยังคลาวด์ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เมื่อเทียบกับการทำ backup ปกติ

 • การสำรองข้อมูลบนคลาวด์ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร

 • สามารถเพิ่มหรือลดการใช้งาน cloud storage ได้ตามความต้องการ

 • กู้คืนข้อมูลจากที่ใหนก็ได้ ช่วยปกป้องข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ

บริการ DR2Cloud ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

บริการ Cloud Data Center ทำงานบน VMware Cloud Platform

th.png

บริษัท อี เอ็น ที กรุ๊ป จำกัด

ชำระผ่านบัตรทุกธนาคาร

สำนักงานใหญ่

103/14 หมู่ 8 ตำบลบางคูวัด

อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-045-6104 แฟกส์ 02-045-6105

สำนักงานขาย ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค

เมทโทร บิซทาวน์ แจ้งวัฒนะ2 

เลขที่ 70/5 หมู่ 4

ตำบลคลองพระอุดม

อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์ติดต่อ

 

ฝ่ายขาย 095-739-1053 ( คุณแสงดาว )

099-105-9263 (คุณนันทิชา)
จัดซื้อ  02-045-6104, 082-249-7922,

094-417-1871 (คุณภัทราวรรณ)
ฝ่ายบัญชี 02-045-6104

แฟกส์ 02-045-6105

IT 096-176-2052 (คุณธนรินทร์)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  063-624-6550
ฝ่ายบุคคล 094-746-6694